Lovište: "Karađorđevo" - Bačka Palanka

Lovište se nalazi 321 km južno od Budimpešte (HU), 111 km jugo-zapadno od Subotice (SRB), 75 km zapadno od Novog Sada(SRB), 764 km severno od Soluna(GR), 140 km severo-zapadno od Beograda(SRB)  i 219 km zapadno od Temišvara(RO). Svi putevi ka, i u samom lovištu su novi i kvalitetni.

Ustanova "Karađorđevo" je osnovana 1885. godine kao državno imanje Austrougarske monarhije, odnosno ergela u sastavu poznate mađarske ergele "Mezchegues". Zbog prisustva retkih biljnih i životinjskih vrsta, jedan deo Karađorđeva zaštićen je kao Specijalni rezervat prirode.

Ukupna površina lovišta je 4.520 ha, od čega je pod ogradom 4.124 ha.

Zahvaljujući bujnim šumama hrasta, bagrema i vrbe, koje u sebi kriju brojnu visoku i nisku divljač velike trofejne vrednosti.

Stalno gajene vrste divljači su obični jelen, virdžinijski jelen, divlja svinja, srneća divljač, muflon, fazan, zec, divlja guska, divlja patka. Sve vrste su u ponudi za lovni turizam.

Pružamo Vam mogućnost specifičnog lova za svaku vrstu divljači i u tu svrhu su Vam na raspolaganju fijakeri, sanke, čamci, terenska vozila i druga oprema.

U svojoj lovnoj istoriji lovište "Karađorđevo" je ostvarilo vrhunske trofejne rezultate kod muflona sa 242 poena - svetskog prvaka, jazavca sa 24 poena - svetskog prvaka, jelena lopatara sa 210 poena, američkog jelena sa 419 poena - državnog prvaka, ritskog jelena sa 232 poena i vepra sa 137 poena. Ovi rezultati svrstali su lovište "Karađorđevo" u najbolja lovišta u našoj zemlji.

U ovom lovištu Vam nudimo organizaciju lova na fazane, kojih ima u velikom broju obzirom da lovište poseduje sopstvenu fazaneriju.

Za smeštaj u samom lovištu su Vam na raspolaganju lovačka kuća "Dijana", lovački centar "Vranjak" i restoran "Karađorđevo".